foto nijensleek

Welkom op de website van Dorpsbelang Nijensleek

Dorpsbelangen Nijensleek is er vóór én namens de inwoners van Nijensleek

Wij maken ons sterk voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

Wij trachten dit te bereiken door:

 • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
 • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
 • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
 • Inwoners te informeren over ontwikkelingen die hun aangaan;

Op deze website treft u informatie aan over activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek,  samenstelling van het bestuur en over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied. Tevens geeft de website informatie over activiteiten van verschillende verenigingen en wetenswaardige informatie over Nijensleek en directe omgeving.

Wij nodigen jullie graag uit om mee te denken over het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

Heb je suggesties? Geef deze dan door via infonijensleek@gmail.com

 

 

Actueel nieuws

 • Zeskamp 2022
 • Puzzel- wandeltocht 16 januari 2022
 • Afscheid Hans Kroesen
 • De nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek wordt en feit. Begin september 2021 zal de nieuwe Vereniging worden opgericht. Het batig saldo van de Stichting gaat naar de nieuwe Vereniging , waarna de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. zal worden geliquideerd.
 • In verband met de huidige Covid regels heeft het bestuur besloten om de geplande BBQ van zaterdag 28 augustus aanstaande niet door te laten gaan.
 • nieuwsbrief nr 1-2021
 • Dorpsbelang Nijensleek heeft nieuw bestuur (zie ‘nieuws’)
 • Ingediende ideeen voor ‘kleine initiatieven’ (zie ‘nieuws’)
 • Subsidie beschikbaar voor “Kleine Initiatieven” ( zie ‘nieuws’
 • Automatische incasso hartslag Nijensleek (zie ‘nieuws’)
 • Onder ‘nieuws‘ nadere informatie over de kerkdiensten. 
 • Nieuwsbrief mrt 2021 GAS-DrOvF (zie ‘nieuws’)